Forskning. Lönsamtsatsa på friskvård

Nu är det bevisat att friskvård lönar sig, inte bara för individen. Kommuner som satsar på konkreta projekt och aktiv företagshälsovård får färre sjukskrivningar.

2 november 2011

Forskning vid Mälar­dalens högskola visar ett tydligt samband mellan sjukfrånvaro och kommuners sätt att organisera sitt hälsofrämjande arbete för personalen. Arbetsgivare inom kommunal vård- och äldreomsorg i 60 kommuner har deltagit i undersökningen.

Kommunernas skattesats, storlek, antal anställda eller det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen spelar ingen roll. Avgörande är inte heller om kommunen har fina visioner och målbeskrivningar för sitt hälsoarbete.

Det som ger lägre sjukfrånvaro är ett aktivt och organiserat hälsofrämjande arbete. Personalen mår betydligt bättre i kommuner som har ett brett utbud av hälsoaktiviteter och har personer som arbetar med att främja de anställdas hälsa.

Att driva lokala hälsoprojekt och använda företagshälsovården på ett aktivt sätt sänker också sjukfrånvaron, visar undersökningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida