Fysisk aktivitet på recept fungerar inte för alla

Fysisk aktivitet på recept fungerar inte för alla
Varje år skrivs omkring 100 000 recept på motion ut.

Två av tre fullföljer inte, men stora vinster att hämta för dem som börjar motionera.

Är det egentligen någon idé att skriva ut motion på recept, gör det någon nytta? Fysioterapeuten Åsa Romé har studerat de samhällsekonomiska konsekvenserna av FaR, fysisk aktivitet på recept. Slutsatsen blir att det fungerar och är kostnadseffektivt – men bara för vissa.

Tränade olika mycket

I hennes studie ingick 528 personer som delades in i två grupper:

  • Högdosgruppen tränade två gånger per vecka och fick motiverande samtal och undervisning om fysisk aktivtet.
  • Lågdosgruppen fick endast skriftlig information om att de kunde träna en gång i veckan.

Vid utvärderingen efter ett år hade båda grupperna ökat både sin fysiska aktivitet och livskvalitet lika mycket. Det visade sig också att bara en av tre hade fullföljt och att avhoppen var lika stora i båda grupperna.

Behöver mer stöd

Att så få följer recepten är i linje med liknande undersökningar. En delstudie visar att socioekonomiskt svagare personer fullföljde i lägre grad.

– Vi behöver titta närmare på varför vissa inte följer recepten. Förmodligen är det så att för de grupperna räcker inte de här åtgärderna utan de behöver mycket mer stöd för att komma igång, säger Åsa Romé.

Minskade samhällskostnader

Kan man ändå säga att fysisk aktivitet på recept är en bra åtgärd?

– Ja, för dem som fullföljer. De blir mer aktiva och får bättre livskvalitet vilket minskar risken för sjukdom och sjukfrånvaro.

Kostnadsberäkningar visar att den ökade aktiviteten bland dem som fullföljde medförde minskade samhällskostnader med 22 procent genom lägre kostnader för hälso- och sjukvård samt produktionsbortfall.

– Men vi måste bli bättre på att välja ut rätt målgrupp för motion på recept och hitta alternativa metoder för dem som inte passar för det här, säger Åsa Romé.

På torsdag lägger hon fram sin forskning i en avhandling Prescribed physical activity. A health economic analysis vid Lunds universitet.

Fakta

  • Antalet recept på motion har ökat för varje år. I dag skrivs uppskattningsvis drygt 100 000 recept ut varje år.
  • 40 procent av befolkningen i Sverige har en aktivitetsnivå som är riskabelt låg för hälsan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida