Gener avgörom träninglönar sig

Nu har forskare hittat elva genvarianter som kraftigt påverkar om en person kan förbättra sin kondition med träning. Resultaten från tre träningsstudier i usa och Europa visade att deltagarna förbättrade sin kondition med i genomsnitt femton procent. Men var femte deltagare ökade bara sin syreupptagningsförmåga med fem procent eller mindre. Vid avancerad analys av muskelproverna visade sig elva genvarianter vara avgörande för förmågan att kunna tillgodogöra sig konditionsträning. ?

Är det då någon idé att träna för dem som saknar dessa genvarianter? Jo, säger Carl Johan Sundberg, docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet i Stockholm och en av forskarna bakom studien.?

– Även om prestationen inte förbättras är träning mycket hälsosamt ändå. Sannolikt har träning andra positiva effekter på hälsan för dem som inte förbättrar sin prestation nämnvärt. Exempelvis påverkas blodsocker och blodtryck troligen på ett positivt sätt hos dessa personer. Men det vet vi inte säkert i dag, säger han.??

Studien: Using molecular classification to predict gains in maximal aerobic capacity following endurance exercise training in humans publicerad i J Appl Physiol, februari 2010.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida