folkhälsa

Hälften av befolkningen väger för mycket

Hälften av befolkningen väger för mycket
Varannan svensk är överviktig eller fet och var sjunde svensk lider av fetma. Arkivbild: Colourbox

Antalet personer med övervikt eller fetma har ökat i Sverige. Men samtidigt uppger fler i dag att de har god hälsa. Det visar den nationella folkhälsoenkäten.

17 november 2016

Den första nationella folkhälsoenkäten genomfördes 2004 och har sedan dess gjorts varje år av Folkhälsomyndigheten. Avsikten är att med enkäter ta reda på hur människor mår och lever.

Mer än 70 procent anser att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Andelen med bra hälsa har ökat sedan 2004. Men det är stora skillnader mellan olika grupper. Män har bättre hälsa än kvinnor. Högutbildade rapporterar god hälsa mer än lågutbildade.

Vissa levnadsvanor har förbättrats sedan mätningarna startade 2004. Det är färre män som har en riskkonsumtion av alkohol nu och minskningen är särskilt tydlig bland de unga männen. Det är också färre som röker dagligen.

Däremot har antalet personer med fetma ökat. Varannan svensk är överviktig eller fet och var sjunde svensk har fetma.

Nationella folkhälsoenkäten

  • Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år.
  • Kommuner, landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval.
  • I år deltog Göteborgs stad, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland, Region Gotland, Region Örebro län och Region Östergötland.
  • Totalt skickades enkäten till 33 000 personer. Svarsfrekvensen var 47 procent av de tillfrågade.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida