Hälsosamtalet bra tillfälle att hitta risker med läkemedel

Hälsosamtalet bra tillfälle att hitta risker med läkemedel
– Hälsosamtalen är ett bra tillfälle att öka de äldres delaktighet i behandlingen, säger Annica Lagerin, forskare vid Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska institutet. Foto: Kicki Engström

ICN 2015. Många äldre vill gå igenom mediciner och biverkningar på hembesöket, visar ny studie som presenterades på den internationella sjuksköterskekongressen i Seoul.

I Stockholm ingår ett hälsosamtal med alla 75-åringar i primärvården. Vid det tillfället hinner distriktssköterskan få en god bild av den äldres hälsa och behov.

En ny studie visar att 84 procent av 75-åringarna hade någon riskfaktor i samband med sina läkemedel. Den vanligaste var att de använde mer än fem läkemedel dagligen.

– Sjuksköterskorna följde upp hos två tredjedelar av de äldre med olika åtgärder. Vanligast var att informera om läkemedlen och deras biverkningar. Eller ge råd om egenvård eller hjälpa till och kontakta läkaren, säger Annica Lagerin, distriktssköterska och doktorand vid Akademiskt primärvårdcentrum på Karolinska institutet i Stockholm.

Hon använde ett formulär för att mäta riskerna i sin studie, som kallas Safe medication Assessment, SMA. Sammanlagt samtalade 113 äldre med 36 distriktssköterskor från 16 vårdcentraler i Stockholm.

– Många äldre vill få mer kunskap om sina läkemedel. Min studie visar att hälsosamtalet är ett bra tillfälle och att det kan främja deras delaktighet i den egna behandlingen. Men hälsosamtalen utgår ifrån vad som är viktigast för just den patientens hälsa, säger Annica Lagerin, som presenterade sin poster på ICN:s internationella sjuksköterskekongressen i Seoul.

Studien är publicerad i Scandinavian journal of public health.

ICN vill göra skillnad

  • Tusentals sjuksköterskor från hela världen möts just nu i Sydkoreas huvudstad Seoul på den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s kongress, som pågår från den 17 till den 23 juni.
  • Organisationen har som mål att stärka sjuksköterskans roll i alla länder och samarbetar nära med Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Fler än 130 länder är medlemmar i ICN.
  • I Sverige delar Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening på  medlemskapet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida