Hälsoundersökningar av asylsökande personer ska bli bättre

Totalt 40 miljoner har Smittskyddsinstitutet fått för att strukturera och samordna hälsoundersökningar av asylsökande personer som nyss har kommit till Sverige.

Enligt lag ska landstingen erbjuda alla asylsökande en kostnadsfri hälsoundersökning när de kommer till Sverige. Men 2009 genomgick bara 38 procent av samtliga asylsökande en hälsoundersökning. Att den görs är angeläget både för den enskildes hälsa, men också av smittskyddsskäl ur ett samhällsperspektiv.

Särskild hänsyn tas till utsatta

SMI, Smittskyddsinstitutet,  ska leda projektet. Syftet är att fler ska genomgå en hälsoundersökning när de kommer till Sverige.

Särskilda hänsyn ska tas till utsatta gruppers behov, som till exempel kvinnor och män från områden där hiv är vanligt, ensamkommande ungdomar och barn.

– När svagheterna med nuvarande system har kartlagts och identifierats ska dessa åtgärdas, säger Robert Jonzon, utredare och ansvarig för projektet vid SMI.

Start vid årsskiftet

Projektet startar vid årsskiftet och en slutrapport ska vara klar senast den 15 april 2014.

EU:s flyktingfond har bidragit med 30 miljoner och Migrationsverket med 10 miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida