Hembesök ofta ger friskare äldre

29 oktober 2009

Det var i äldrevården Klas-Göran Sahlén hamnade, trots att det var akutvården med sitt tempo som lockade då han var nyutbildad sjuksköterska i början av 1980-talet. Till sin egen förvåning blev han kvar i äldrevården eftersom det var, och är, så otroligt roligt att jobba med äldre.?

Rätt snart insåg han att ambitionerna var höga, men att insatserna ofta sattes in för sent. Han berättar om en dam som blev av med sin spark och inte ville köpa en ny, den gamla kunde ju komma tillbaka. Hon stannade inne och blev allt mer orörlig. När hon till slut fick en rullator och var ute med den för första gången föll hon och fick en fraktur. ?

– Vi kom in alldeles för sent. Om vi jobbade förebyggande skulle vi kunna göra mycket mer, säger Klas-Göran Sahlén.?

I sitt avhandlingsarbete har han gjort en intervention med återkommande strukturerade hembesök som resulterade i minskat behov av både sjukhussängar och hemtjänst. De äldre upplevde bättre livskvalitet och mindre ohälsa och antalet akuta läkarbesök minskade med två tredjedelar. Ett resultat som stöds av andra utvärderingar i Sverige. Men det betyder inte att enstaka hembesök skulle minska de äldres behov av vård.?

– Det är viktigt att se att det handlar om strukturerade och återkommande hembesök.?

Klas-Göran Sahlén konstaterar också att den som besöker de gamla måste vara en kunnig, medicinskt och socialt utbildad person. Men det räcker inte.?

– Det måste vara en person som har förmåga att se och hantera olika slags frågor och behov, har ett vitt angreppssätt, kan se möjligheter och stärka de resurser som finns.?

Man måste också arbeta tillsammans yrkesgrupper emellan och över kommun- och landstingsgränser, säger Klas-Göran Sahlén, som även har arbetat som mas och socialchef.??

Med filosofie doktorstiteln i hamn hoppas han på ett nytt forskningsprojekt. Högst på önskelistan för Klas-Göran Sahlén står att undersöka om hemtjänst eller särskilt boende är mest hälsofrämjande för äldre personer. ?

Drömmer gör han också om att vara musikalisk: »Tänk att sitta vid en läger­eld och klinka på en gitarr«, säger han när hans talanger kommer på tal. Dock togs han ned på jorden när han en gång pratade om att gå med i en manskör. Flera närstående antydde då att det nog inte var någon bra idé, så han avstod.

AVHANDLING
Ett hekto förebyggande åtgärder ger ett kilo bot – förebyggande hembesök hos friska äldre i norra Sverige. Umeå universitet 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida