Hjälp till kol-patienter att sluta röka skiljer stort i landet

Hjälp till kol-patienter att sluta röka skiljer stort i landet
Rökstopp anses vara den viktigaste åtgärden för att minska försämringen av lungfunktionen vid kol. Arkivbild: Istockphoto

Sörmland bäst på kvalificerad rådgivning - Blekinge sämst.

29 januari 2015

Det visar en enkätundersökning som genomförts av Socialstyrelsen med anledning av att de nationella riktlinjerna för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, snart kommer i en skarp version. Remissversionen gick ut redan i höstas.

Den absolut viktigaste åtgärden för att en patient med kol inte ska fortsätta försämras i lungorna är att sluta röka. För att hjälpa patienterna med detta finns olika former av stödåtgärder: allt från enkla korta samtal till kvalificerad rådgivning där personalen för en dialog med patienten och anpassar åtgärderna till personens ålder, hälsa, andra riskfaktorer med mera.

Flertalet primärvårdsenheter i landet erbjuder någon form av hjälp till rökstopp till patienter med kol, visar Socialstyrelsen nulägesrapport. Men möjligheten att ge kvalificerad rådgivning, vilket rekommenderas i de nya riktlinjerna, skiljer stort mellan olika landsting.

I exempelvis Sörmland, Uppsala och Värmland erbjuder alla primärvårdsenheter kvalificerad rådgivning, medan bara omkring hälften gör det i flera andra landsting.

Sämst till ligger Blekinge där endast 38 procent av de primärvårdsenheter som svarat på enkäten erbjuder kvalificerad rökstopps-rådgivning till patienter med kol.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida