Hjärt-kärlsjukdom minskar trots allt fler överviktiga

Larmen om en fetmabomb är kraftigt överdrivna, hävdar Socialstyrelsens förre generaldirektören Kjell Asplund.

29 augusti 2008

Det är inte att en fetmaepi­demi brer ut sig i världen som han ifrågasätter, inte heller de sjukdomar som fetma för med sig för enskilda individer: högt blodtryck, diabetes, hjärt­infarkt, stroke och vissa cancerformer.

Vad Kjell Asplund i en debattartikel i Dagens Nyheter den 12 augusti vänder sig emot är den ökande ohälsa på befolkningsnivå som förutspås följa av att vi blir allt fetare.

För i de befolkningsstudier som har gjorts (WHO:s Monica-undersökningar) visar det sig att andelen svenska män och kvinnor som drabbas av förhöjt blodtryck har minskat med sex procentenheter under de senaste 25 åren.

Risken att drabbas av åldersdiabetes är oförändrad medan kolesterolnivåerna har sjunkit markant. Likaså har risken att drabbas av hjärtinfarkt minskat drastiskt, särskilt bland män. Under 2000-talet har även andelen personer som insjuknar i stroke börjat minska.

En delförklaring till att de flesta fetmarelaterade sjukdomarna inte har ökat trots att fetman har gjort det är att folk inte röker i samma omfattning som förr. Den som slutar röka går kanske upp fem eller tio kilo i vikt. Men hälsovinsten av rökstoppet är i sig vida överlägsen de risker som fetman bär med sig, skriver han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida