Hjärtinfarkter halverade hos 50-åriga män

30 april 2008

Antalet 50-åriga män som får hjärtinfarkt har halverats sedan början av 1960-talet. Det visar en studie från Göteborg där en grupp forskare vid Sahlgrenska akademin vart tionde år sedan 1963 har undersökt hjärt-kärlhälsan hos ett slumpmässigt urval 50-åringar. Förklaringen till att infarkterna har halverats är att männen i dag röker mindre, har lägre blodtryck och bättre kolesterolvärden än på 1960-talet.

Journal of Internal Medicine
online 2008-01-16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida