Högre dödlighet bland diabetiker med psykisk sjukdom

Personer med diabetes som är psykiskt sjuka är sämre på att hämta ut sin medicin och löper dessutom en högre risk att dö i förtid.

Det är Socialstyrelsen som i en ny studie visar att patienter med diabetes och samtidig psykisk sjukdom i lägre utsträckning än andra hämtar ut receptbelagda medel mot blodfettsrubbningar. Samma grupp har en förhöjd risk för amputation av benet på grund av allvarliga komplikationer. Studien visar också att det finns en ökad dödlighet i gruppen.

Oklara orsaker

Enligt Birgitta Stegmayr, enhetschef på Socialstyrelsen, är orsakerna till skillnaderna oklara. Vad som står klart är däremot att hälso- och sjukvården har svårt att nå patienter med psykisk sjukdom.

Om det beror på ett sämre somatiskt omhändertagande inom vården, så ställer det troligen krav på en utvecklad samverkan mellan vårdinstanser för att det ska fungera bättre också för denna grupp, säger Birgitta Stegmayr.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida