Högt pris för att säga ifrån

Olösta konflikter – både på arbetsplatsen och i privatlivet – är vanliga orsaker till sjukskrivningar för utmattningssyndrom. Det
visar en 60-poängsuppsats av sjuksköterskan Judith Molnar, som har haft olika chefspositioner inom sjukvården, men som numera arbetar med konflikthantering.

– Jag har sett hur vanligt det är att obearbetade konflikter leder till att människor mår dåligt. Brist på ledarskap eller en dåligt fungerande organisation väcker oro som arbetstagare tar ut på sina chefer eller tvärtom, säger hon.

De 23 personerna i hennes undersökning hade symtom som ansiktsförlamning, svåra koncentrationssvårigheter, panikångest och magsmärtor. Av dem uppgav 78 procent att de hade haft konflikter både hemma och på arbetet.

Judith Molnar gjorde en konflikttest och trodde att de skulle ha en konfliktstil som var undvikande och anpassande.

– Jag blev förvånad när det visade sig att de framför allt var samarbetsinriktade. När jag djupintervjuade fem personer hade de alla samma erfarenhet: De hade vågat säga ifrån när de tyckte att något var dåligt och sedan blivit utsedda till syndabockar.

Uppsatsen heter: Konflikters betydelse för långtidssjukskrivning, Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida