Högt tryck på Västerås vårdhygienpersonal

Först ett omfattande VRE-utbrott, sedan dödsfall orsakade av Klebsiella och nu den stundande influensasäsongen. — Det finns en gräns för hur mycket man kan springa och hur många projekt man kan hålla igång samtidigt, säger Daniel Heimer, överläkare för avdelningen för vårdhygien på Centrallasarettet i Västerås.

28 september 2009

I april 2008 startade ett VRE-utbrott på Centrallasarettet och som Vårdfacket tidigare har skrivit om (se länk till höger). I augusti i år, strax efter det att antalet patienter som smittades med VRE började minska, konstaterades att tre för tidigt födda barn på sjukhusets neonatalavdelning smittats med Klebsiella.

De tre barnen dog och i ett av fallen går det med säkerhet att säga att Klebsiella var dödsorsaken. I måndags konstaterades Klebsiella hos ytterligare ett barn på neonatalavdelningen.

Flera orsaker till smittspridningen

Daniel Heimer kan inte ge något svar på hur det kommer sig att just Centrallasarettet drabbats av flera utbrott av resistenta bakterier på kort tid. De möjliga orsakarna till smittspridning delar de med många andra sjukhus i landet.

– Det handlar om bristen på enkelrum i båda utbrotten och den höga antibiotikaanvändningen i kombination med föräldrarnas delaktighet i vården i fallet med Klebsiella på neonatalavdelningen, säger han.

Föräldrarnas delaktighet i vården och därmed även i smittspridningen är visserligen en sak som skiljer neonatalavdelningen från andra avdelningar, men inte från neonatalavdelningar på andra sjukhus.

Andra bidragande orsaker som överbeläggningar och patienter med flera infarter är inte heller specifika för Centrallasarettet.

Landstingsledningen lyssnade till sist

Innan VRE-utbrottet hade nått sin kulmen ansåg Daniel Heimer att han i sina samtal med landstingsledningen till viss del talade för döva öron. Men under försommaren skedde en förändring; en operativ grupp bildades och vårdhygienfrågorna prioriterades. När de tre barnen på neonatalavdelning dog blev förändringen än mer tydlig.

– Absolut, det blev väldigt tydligt och den händelsen har nog skakat om både politiker och tjänstemän, säger Daniel Heimer.

”Det är rimligt att vi har mer resurser”

Om Klebsiellautbrottet kan sägas vara över kan Daniel Heimer inte svara på. Avdelningen för vårdhygiens siffror över antalet patienter smittade med VRE visar dock på att det utbrottet är på väg att avta. Sedan närmar sig vintern med både influensa och kräksjuka.

– Det har varit ett extremt fokus på smittor den senaste tiden och man behöver absolut se över hur många vi är som jobbar med vårdhygien och våra stödfunktioner. Jag tycker att det är rimligt att vi har mer resurser än i dag, säger Daniel Heimer.

Han medger att han visserligen talar i egen sak och att det är många andra verksamheter som också anser sig behöva mer pengar.

– De multiresistenta bakterierna kommer in i vården och det kan vi inte skydda oss emot, utmaningen är att inte sprida dem vidare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida