Ingen ökad hälsorisk på grund av molnet med aska från vulkanen

Askan från den isländska vulkanen Eyjafjallajökull må vara farlig för flygplanens motorer, men för människors hälsa är det ingen fara, enligt Socialstyrelsen.

– Halterna av partiklar är så pass låga att det just nu inte föreligger någon ökad hälsorisk enligt våra medicinska experter. Men vi följer utvecklingen mycket noggrant, säger Klas Öberg som är chef för Socialstyrelsens enhet för krisberedskap.

Partiklarna kan däremot irritera luftvägarna. Upplever man besvär kan man gå inomhus.

Hans Löfgren, överläkare vid lungkliniken på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, uppmanar särskilt personer med känd hjärt- och lungsjukdom att undvika kroppsansträngningar och i möjligaste mån stanna inne.

Myndigheter rådslår

Det var natten mot onsdag som vulkanutbrottet inträffade. Socialstyrelsen deltog på torsdagen i ett möte med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna, Luftfartsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Syftet var att samordna arbetet och utbyta information.

Socialstyrelsen har även deltagit i ett telefonmöte med de landsting och länsstyrelser i norra Sverige som initialt berördes mest. Myndigheten etablerar även kontakt med övriga landsting.

– Det kan finnas anledning att göra en ny bedömning om partikelnivån skulle öka. Men det är inte aktuellt i dagsläget, fortsätter Klas Öberg.

Även ambulansflyg kan påverkas

Askan från vulkanen gjorde att allt flyg över svenskt luftrum stoppades från och med kl 22 på torsdagskvällen. Även ambulansflyg kan påverkas. Men landstingen avgör själva om ambulanshelikoptrarna ska användas.

– Det får avgöras från fall till fall. Vi har kontakt fortlöpande med landstingen kring denna och andra relaterade frågor, säger Klas Öberg i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida