INTEGRATIV VÅRD

Pia Carlson och Torkel FalkenbergIntegrativ vård med konventionella, alternativa och komplementära metoder206 sidorGothia förlag 2007www.gothiaforlag.seisbn 978-91-7205-554-4

1 februari 2008

Att som patient bli sedd som den man är, med styrkor och friska sidor även när behovet av att få hjälp och stöd är stort, är ett exempel på integrativ vård som ges i denna bok. Ett annat är när patienter i en studie berättar om personal som brydde sig om dem på ett personligt och kärleksfullt sätt, och som tog hänsyn till den existentiella kris det innebär att ha en cancersjukdom.

Egentligen handlar det om god omvårdnad. Kanske är det så att patienten söker sig till alternativ vård för att försäkra sig om att få ett gott omhändertagande. Kanske är det ibland rentav den enda möjligheten för patienten att få den vård
genomsyrad av en helhetssyn på människan, som
borde vara självklar även i konventionell vård.

Författarna beskriver och resonerar kring utvecklingen av integrativ vård, politiska turer och betydelsen av evidens.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida