Is lindrar vid skador i munnen

Is lindrar vid skador i munnen
För den som har munbesvär på grund av cytostatikabehandling lindrar is, visar ny forskning. Arkivbild: Mostphotos

Cytostatikabehandling kan orsaka skador på munnens slemhinna. Nu visar en avhandling från Uppsala universitet att is lindrar besvären och minskar behovet av smärtlindring. Det gör det också lättare för patienten att äta.

26 september 2012

Bland de patienter med blodcancer som genomgår stamcellstransplantation och får stora doser cytostatika drabbas nästan alla av skador i munnens slemhinna. Det kan vara sveda, sår och svåra smärtor som kräver intravenös morfinbehandling.

För att hitta sätt att lindra patienternas besvär satte sjuksköterskan Anncarin Svanberg på hematologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i gång ett forskningsprojekt. I tidigare studier hade hon funnit att kryoterapi, när patienten suger på is under behandlingen, kan ha viss effekt på slemhinneskador i munhålan, så kallad mukosit.

Lättare att äta 

I Anncarin Svanbergs studie sköttes munhygienen enligt ett standardprotokoll i en grupp på 39 patienter, medan en annan grupp med lika många patienter fick kryoterapi under cytostatikabehandlingen.

Resultatet blev att besvären hos den sistnämnda gruppen lindrades. Det gick också lättare för deltagarna i kryoterapigruppen att äta och ta läkemedel via munnen. Behandlingen med is i munnen vållade inte heller patienterna några besvär. Något som hon också kan konstatera hos patienterna på hematologen där hon jobbar till vardags.

– Det är absolut bra för patienterna. Vi får många förfrågningar om metoden från patienter, läkare och sjuksköterskor runt om i landet. Även anhöriga till sjuka barn hör av sig och vill prova behandlingen och jag kan bara säga: gör det.

Studie på barn kommer

Metoden är ännu inte prövad på barn, men en nationell studie kommer att starta där alla barnkliniker som behandlar cancersjuka barn med stamcellstransplantation kommer att ingå.

Efter fem år har behandlingen inte visat några negativa effekter, varken på återfall eller överlevnad.

Anncarin Svanberg har även mätt effekten av en timmes nerkylning av munhålan hos friska personer och funnit att slemhinnans temperatur sjunker med 13 grader. Hon fann inga kylskador. Inga inflammatoriska processer startade heller på grund av kylan i munhålan.

På fredag den 28 september försvarar hon sin avhandling vid Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida