Kan föräldrasamtal ge färre feta barn?

Den frågan hoppas forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet få svar på i en studie.

– Ofta handlar det inte om att få föräldrarna att ändra på dåliga kost- och motionsvanor, utan att motivera dem att behålla sina goda vanor även sedan de fått barn, säger Suzanne Freimanis, bvc-sjuksköterska i Eskilstuna.

Hon är lokal samordnare i Södermanland för ett projekt som ska studera om förebyggande arbete har effekt mot barnfetma. I vår genomgår 23 bvc-sjuksköterskor en fem dagars internatutbildning i motiverande samtal kring kost och fysisk aktivitet. Sedan ska de landsting som är med i projektet erbjuda föräldrar som har fått sitt första barn att delta i en studie.

När barnet är sex månader, respektive tre och fem år gammalt får föräldrarna besvara en enkät och i slutet av studien kommer barnen att bära en rörelsemätare under en vecka. Tre tusen barn ska delta i studien varav hälften som kontrollgrupp. Studien avslutas då barnen gör sitt sista besök på bvc. Då ska vikt och hälsotillstånd jämföras hos de två grupperna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida