Klart sambandmellan rökning och ms

Rökare löper betydligt större risk än andra för multipel skleros. För snusare ses inget sådant samband.??

Forskare vid Karolinska institutets enhet för kardiovaskulär epidemiologi har genomfört den hittills största studien kring sambandet mellan rökning och ms. Totalt ingick drygt 2 700 personer, varav cirka 900 hade diagnosen multipel skleros.?

Studien bekräftar det samband mellan rökning och ms som har framträtt i betydligt mindre studier tidigare.??

– Den här studien är tillräckligt stor för att slå fast att risken för ms verkligen ökar när man röker, säger professor Lars Alfredsson.?

För de kvinnor som rökte ökade risken att drabbas av ms med 50 procent, jämfört med de kvinnor som inte rökte. För männen ökade risken med hela 100 procent, trots att sjukdomen generellt sett är vanligare bland kvinnor.?

Däremot tycks alltså inte snus öka risken för ms.?

– Vår slutsats är att det inte är nikotinet i sig utan någonting i den rök som når lungorna som bidrar till riskökningen.?

Neurology online 1 september 2009.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida