Kompetenscentrum ska förbättra patientmåltiderna

Kompetenscentrum ska förbättra patientmåltiderna

Bra måltider är så mycket mer än maten på tallriken, konstaterar Livsmedelsverket. Arkivbild: Colourbox

Som ett led i regeringens satsning Sverige — det nya matlandet startar nu Livsmedelsverket ett kunskapscentrum för att förbättra måltiderna i den offentliga sektorn. Bland annat ska man tillsammans med Socialstyrelsen presentera exempel på goda måltidssituationer i sjukvården och äldreomsorgen.

22 november 2011

– Bra måltider är så mycket mer än maten på tallriken. Det handlar om allt från vad maten innehåller, i vilken miljö den serveras och hur man blir bemött som matgäst, till hur olika yrkesgrupper samverkar med varandra. På en del håll har man kommit långt men i många fall utnyttjar man inte den stora potential som finns i måltiderna, säger projektledaren Eva Sundberg.

Arbetet med kompetenscentret är ett regeringsuppdrag som sträcker sig fram till och med 2014. I samverkan med andra myndigheter och organisationer ska Livsmedelsverket bland annat göra kunskapen om hur man skapar bra måltider mer tillgänglig för beslutsfattare och personal, stötta kommunernas och landstingens systematiska kvalitetsarbete och ge dem möjligheter att lära av varandra genom goda exempel.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida