Infektionssjukdomar

”Samordning krävs för att klara pandemier”

”Samordning krävs för att klara pandemier”
Utbrott av ebola, zika och den pandemiska influensan 2009 visar hur viktigt det är att utveckla säkra vacciner och läkemedel. På bilden tar Läkare utan gränser emot en flicka som misstänktes ha blivit smittad under ebolaepidemin i Västafrika för några år sedan. Arkivbild: Sylvain Cherkaoui Cosmos

Risken för ett världsomfattande infektionsutbrott är mycket stor. Utan bättre nationell och internationell samordning kan läget snabbt bli allvarligt och svårt att kontrollera, skriver en grupp forskare på Svenska Dagbladets debattsidor.

För hundra år sedan skördade spanska sjukan 50 miljoner liv, varav 37 000 i Sverige. Sedan dess har forskarna väntat på att en ny influensastam ska komma.

Enligt forskarna som skrivit debattartikeln har risken för världsomfattande infektionsutbrott, pandemier, sannolikt aldrig varit större i dag, med alla transporter och resor i en allt mer globaliserad värld.

Genom överanvändning av antibiotika och andra läkemedel mot infektionssjukdomar håller vi också på att förlora våra viktigaste vapen.

För att klara en allvarlig och livshotande pandemi krävs att samhället drar nytta av kunskaper från olika discipliner: samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap och humaniora.

Detta synsätt kallas One Health och skulle skulle enligt forskarna underlätta att slå fast ansvar och prioriteringar för vad som måste göras vid nästa epidemi eller pandemi. One Health skulle också kunna ge svar på vem som ska agera, hur man ska samarbeta och i vilken ordning detta ska ske, enligt debattörerna.

För att påbörja detta arbete har beslutsfattare och experter från hela världen bjudits in till konferensen Health Summit som hålls i Uppsala i dag och i morgon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida