Kultur på recept

Kultur på recept kan få patienter att må bättre

Kultur på recept kan få patienter att må bättre
Inom kultur på recept i Uppsala ryms allt från att filma och dansa till att slöjda och lyssna på musik. Arkivbild: Mostphotos

I oktober drar landstinget i Uppsala i gång kultur på recept. Försök på andra håll i landet visar att det har en positiv inverkan på patienternas hälsa och livskvalitet.

9 september 2016

Försöken vänder sig till patienter med psykisk ohälsa eller utbredd smärta som riskerar att bli sjukskrivna. Utvalda patienter vid Örsundsbros och Gottsundas vårdcentraler kommer att tillfrågas av vårdpersonalen.

Det blir lokalt förankrade aktiviteter, enligt Pia-Marit Ekström, kulturstrateg i landstinget.

– Det handlar både om att ta emot kultur och att skapa själv, förklarar hon.

Dansa och slöjda

De första två grupperna på tio i personer i varje, träffas en gång i veckan vid tio tillfällen.

Deltagarna träffas för att till exempel lyssna på musik eller pröva på att musicera, dansa och filma tillsammans med pedagoger som åker ut till respektive område. Vid ett tillfälle ges möjlighet att slöjda på olika sätt. I programmet ingår också ett besök på en dansföreställning på konserthuset i stan.

– Jag tror på det här. Om man tittar på den forskning som gjorts så visar den att välbefinnandet och den upplevda hälsan har ökat genom kultur på recept, även om det inte gäller alla deltagare, säger Pia-Marit Ekström.

I våras presenterade Region Skåne en utvärdering av sitt tre år långa projekt Kultur på recept 2.0 som pågick i primärvården i Helsingborg under åren 2012-2014.

Där träffades patienterna tre gånger i veckan under tio veckor. De besökte bland annat konserthuset, Sofieros slottsträdgård, museer och bibliotek i Helsingborg med omgivningar.

Klar förbättring

Resultatet visade en kliniskt relevant förbättring på hälsan med 41 procent direkt efter avslut. Tolv månader efter insatserna visade patienterna fortfarande en förbättring på 29 procent. De uppgav bättre självskattad hälsa, livskvalitet, funktion och arbetsförmåga och mindre ångest och depression.

Bortfallet bland deltagarna var emellertid högt och kontrollgrupp saknades. Med det underlag som finns går det därför inte att bedöma om förbättringarna kan kopplas till just kultur på recept, enligt författarna av utvärderingen.

I Jönköpings län kom en rapport i juni i år som visade signifikanta resultat för liknande projekt för bland annat bättre självupplevd hälsa, återgång i arbete och sömn.

Stockholms läns landsting har genomfört två pilotstudier med kultur på recept för smärtpatienter vid Danderyds sjukhus. Där bedömde hälften av deltagarna, som bara var några få, att deras smärta minskat under projektets förlopp.

Försök med Kultur på recept har också genomförts i bland annat Gävleborgs län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida