Genusskillnader i vården

Kvinnor fick vänta 620 år längre

Kvinnor fick vänta 620 år längre
Goldina Smirthwaites är filosofie doktor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Kvinnor anses inte vara lika beroende av god syn som män. Det är en av förklaringarna som forskaren Goldina Smirthwaites funnit när hon studerat varför kvinnor nästan alltid får vänta längre på en starroperation än vad män får göra.

Det är vanligare med grå starr bland kvinnor än hos män. Ändå är det nästan alltid männen som kommer först till operationsbordet. Detta är känt sedan tidigare och bekräftas också i en ny avhandling som skrivits av Goldina Smirthwaites, filosofie doktor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Fick vänta 620 år längre

Av de drygt 100 000 personer som i hennes studie opererades för grå starr under 2010 och 2011 fick kvinnorna i genomsnitt vänta 3,7 dagar längre än männen.

Det är kanske inte så mycket sett till varje enskild kvinna. Men om man slår ihop all den tid som kvinnorna fick vänta längre än männen handlar det totalt om 620 års längre väntetid.

Goldina Smirthwaites forskning visar också att patienter födda utanför Norden, pensionerade patienter, äldre patienter, patienter med lägre inkomst och patienter som saknar utbildning på universitetsnivå har längre väntetider till grå starroperation än andra. Och inom alla dessa grupper var det dessutom kvinnorna som fick vänta längst.

För att försöka hitta förklaringar till könsskillnaderna i väntetid har Goldina Smirthwaites intervjuat läkare vid en ögonklinik med stora och en klinik med mindre könsskillnader i väntetiderna.

”Krävs bättre syn i manliga yrken”

På den klinik där könskillnaderna var påtagligt större ansåg läkarna att det i de traditionellt manliga yrkena oftast krävdes bättre syn än i typiskt kvinnliga yrken. Även bilkörning framställdes som ett i hög grad manligt behov. Få exempel gavs på varför det är viktigt för kvinnor att kunna se bra.

På den klinik där könsskillnaderna var betydligt mindre – och där fler av medarbetarna också var mer intresserade av jämställdhetsfrågor – gavs desto fler exempel på varför det är viktigt även för kvinnor att kunna se bra.

Även kvinnor kör bil

Exempelvis att faktiskt även kvinnor kör bil och att de behöver god syn för att kunna lösa korsord, utföra handarbeten och läsa recept när de lagar mat. Men också för att man på kliniken hade en föreställning om att kvinnor över huvud taget läser mer än män.

– En intressant sak var att en del läkare betraktade män, men inte kvinnor, som säkerhetsrisker i samband med bilkörning och älgjakt. Kvinnor slutar ofta att köra bil när de ser dåligt, medan männen inte anses lika riskmedvetna, utan tvärtom kanske överskattar sin förmåga och fortsätter köra bil och jaga älg även om de har dålig syn, säger Goldina Smirthwaites.

Titeln på hennes avhandling är ”Genom genuslinser – om patienters jämställdhet i tillgång till operation av grå starr i Sverige”. Det finns ännu ingen länk till avhandlingen men så fort den kommer lägger vi upp den intill den här artikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida