Forskning

Kvinnor med bra kondition i medelåldern blir sällan dementa

Kvinnor med bra kondition i medelåldern blir sällan dementa
Kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har lägre risk att som äldre drabbas av demens, jämfört med kvinnor med genomsnittlig eller dålig kondition. Arkivbild: Getty Images

Kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern tycks ha betydligt mindre risk att drabbas av demens när de blir äldre, jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition. Allra stört risk löper kvinnor med dålig kondition i medelåldern.

Det visar en mindre svensk studie på 191 kvinnor som i genomsnitt var i 50-årsåldern när undersökningen startade. De fick alla genomföra ett konditionstest på en träningscykel.

Under en uppföljningstid på 44 år testades kvinnorna för demens vid sex olika tillfällen. Av de 191 kvinnorna utvecklade 44 demens, efter en genomsnittlig tid på drygt 20 år efter att cykeltestet hade genomförts..

  • Endast 5 procent av de kvinnor som vid cykeltestet hade haft bäst resultat fick demens.
  • Bland dem med medelgod kondition drabbades 25 procent.
  • Bland dem som hade låg kondition drabbades 32 procent.
  • De kvinnor som var vältränade och ändå utvecklade demens blev det i genomsnitt elva år senare än dem med måttlig kondition. Sjukdomen hos de vältränade bröt ut vid i genomsnitt 90 års ålder i stället för 79.
  • Av de kvinnor som var i så dålig form att de på grund av bröstsmärtor, högt blodtryck eller andra hjärtkärlproblem tvingades avbryta cykeltestet blev 45 procent dementa under uppföljningsperioden.

Inget orsakssamband

Helena Hörner vid Sahlgrenska akademin i Göteborg är försteförfattare till studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurology. I en kommentar till artikeln betonar hon att studien inte visar på några orsakssamband mellan konditionen i medelåldern och risken för demens, bara att det finns en tydlig koppling.

Begränsningarna med studien är dels det låga antalet kvinnor som testades, dels att cykeltestet bara genomfördes vid ett tillfälle.

– Men resultaten är spännande på grund av möjligheterna att förbättra kardiovaskulär kondition i medelåldern, vilket skulle kunna skjuta upp eller till och med skydda från demens. Men det behövs mer forskning, även för att undersöka när under en livstid det är som viktigast att vara i bra fysisk kondition, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida