Kvinnors sjuklighet är svår att mäta

4 april 2008

Män och kvinnor verkar i stort sett få samma vård för likvärdiga sjukdomar, enligt Socialstyrelsens rapport om jämställdhet i vården.

– Däremot kan man fundera över andra dimensioner av jämställdhet i vården. Smärttillstånd, utmattningssyndrom och andra tillstånd som är vanligare bland kvinnor är svårmätta områden eftersom vi saknar kvalitetsregister över dem, säger Ingrid Schmidt, projektledare på Socialstyrelsen.

Generellt sett är Socialstyrelsen annars ganska nöjd med jämställdheten i vården. Det finns inga systematiska skillnader i vården mellan män och kvinnor och landstingen har blivit bättre på att analysera vården ur ett genusperspektiv. Positivt är också att kunskapen om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar har ökat.

– Kvinnor får mindre ace-hämmare och mindre blodfettsänkande läkemedel efter hjärtinfarkt, men de verkar också vara mer känsliga för biverkningar. Tidigare var män överrepresenterade i kliniska prövningar för läkemedel, men det har förbättrats avsevärt, säger Ingrid Schmidt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida