Lungcancer ökar trots färre rökare

Rökning är den absolut viktigaste orsaken till lungcancer. Men trots att allt färre röker ökar antalet fall. Det tyder på någon eller några nya orsaksfaktorer, anser forskare i Uppsala.

Antalet lungcancerfall har ökat med 41 procent sedan mitten av 1990-talet. Och fast antalet män som röker har sjunkit stadigt sedan 1970-talet har antalet lungcancerfall bland männen slutat sjunka och till och med börjat stiga igen.

– Det talar för att det finns någon eller några nytillkomna faktorer vid sidan av rökningen som bromsat denna nedgång. Vilka dessa faktorer kan vara är än så länge mycket gåtfullt, säger docent Gunnar Wagenius, överläkare vid Akademiska sjukhusets cancerklinik till Upsala nya tidning.

 Forskare vid Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala och Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik har tillsammans analyserat statistik från det regionala registret för lungcancer. Registret startade 1995, då upptäcktes 598 fall av lungcancer i de sju landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Förra året upptäcktes 845 fall.

Lungcancer av rökning utvecklas först efter flera årtionden av intensivt rökande. För 15 år sedan var det betydligt fler män än kvinnor som rökte. Då var bara en tredjedel av de som insjuknade kvinnor, nu är de lika många som männen.

Resultaten av studien presenteras i dag på den medicinska riksstämman i Göteborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida