Lyckades förbättra attityder till människor med psykisk ohälsa

Lyckades förbättra attityder till människor med psykisk ohälsa
Inställningen till människor med psykisk sjukdom går att förändra, visare en ny rapport från Hjärnkoll. Arkivbild: Mostphotos

I län där det under senare år bedrivits speciella kampanjer har inställningen till personer som lider av psykisk ohälsa förbättrats i positiv riktning.

25 februari 2013

Det visar en rapport från kampanjen Hjärnkoll som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.

Rapporten är en sammanställning av de befolkningsundersökningar som Hjärnkoll genomfört sedan starten 2009. I de län där kampanjen satsat extra hårt, bland annat Västerbotten, Uppsala och Västra Götaland, är de positiva attityderna gentemot psykisk ohälsa generellt större än hos befolkningen i helhet.

– Slutsatsen är att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden och göra något, både på samhällsnivå och i det personliga mötet, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Rapporten visar också att det inom kampanjlänen är färre personer som tycker att det är bäst att undvika personer med psykisk ohälsa, samt att fler inom länen tycker att det är okej att bo granne med en person med psykisk sjukdom.

Enligt Hjärnskolls rapport är man inom nämnda län också mer villiga till att arbeta tillsammans med en person som har psykiska problem. Där finns också en positivare inställning till att fortsätta relationen med en person som har drabbas av psykisk ohälsa.

Studien har genomförts av Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, Cepi.

Fakta Hjärnkoll

  • Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.
  • Målet är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett om personen har en psykisk funktionsnedsättning eller inte.
  • Kampanjen drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa , NSPH.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida