Må bra på jobbet – viktig framtidsfråga för forskningen

Må bra på jobbet – viktig framtidsfråga för forskningen
Vad krävs för att människor inte ska bli sjuka av sitt arbete? Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap vill veta mer. Foto: Ulf Huett

Hur ska människor kunna hålla sig friska på arbetet och orka jobba ett helt yrkesliv? Detta är en viktig framtidsfråga enligt Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap som i går lämnade sitt underlag till regeringens nästa forskningssatsning.

2 december 2011

Det är på regeringens uppdrag som Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap, Fas, har tagit fram en forskningsstrategi för Socialdepartementets politikområden hälsa och välfärd.

Strategin ska fungera som underlag när departementet fattar beslut om vilka forskningsområden som ska prioriteras i regeringens forskningsproposition 2012-2017.

Må bra på jobbet

En fråga som FAS huvudsekreterare Erland Hjelmquist tycker är extra viktig för framtiden och dessutom eftersatt inom forskningen är frågan om ett hälsosamt arbetsliv. Här ingår både arbetsmiljöfrågor och möjligheten för alla att komma in på arbetsmarknaden.

– Alla ska kunna jobba och må bra och bidra till det gemensamma. Hela befolkningen ska komma till sin rätt, säger han.

Forskning ska användas

En annan förändring som han hoppas på att få se är att viktiga samhällsfunktioner, särskilt kommuner och vårdsorganisationer, blir bättre på att ta till sig och efterfråga ny forskning.

I Fas forskningsstrategi identifieras fyra stora utmaningar för samhället som man anser kräver mer forskning.

  1. Förändringar i befolkningssammansättningen: Här ingår både den åldrande befolkningen, vad den utvecklingen kommer att kräva av samhället i framtiden, och dagens möjlighet att rädda för tidigt födda barn till livet. ”Vi vet i dag lite om hur de här barnen kommer att utvecklas och hur de får det på lång sikt.”
  2. Legitimiteten i välfärdssystemet: Vad ska vi finansiera gemensamt? Hur ska välfärdssystemet utformas för att behandla alla lika utifrån behov?
  3. Stigande förväntningar – ökade kostnader: Här ingår stora frågor om hur våra gemensamma resurser ska användas, kopplat till nya värderingar i samhället, krav från medborgarna och framtidens föreställningar om hur ett gott liv ska levas.
  4. Ojämlikhet – låg delaktighet: Att hälsa är en klassfråga med tydlig koppling till utbildningsnivå och status i samhället är väl belagt även internationellt. Men Fas anser att det krävs mer forskning som söker svar på frågan varför det är så här och vad som krävs för att få till en förändring.

 

Stora samhällsfrågor

Det är stora frågor om klass och jämlikhet ni lyfter. Finns inte risken att man i forskningen bara tar reda på massa saker som samhället sedan inte gör något åt?

– Om man inte går till grunden med detta och försöker förstå orsakerna bakom är det svår att hitta sätt att komma till rätta med det här. Politiken bestämmer på slutet, men forskningen kan bidra med bra underlag, säger Erland Hjelmquist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida