Många asylsökande blir aldrig hälsoundersökta

Färre än 40 procent av alla asylsökande hälsoundersöktes förra året. Detta trots att landstingen snarast ska erbjuda alla nyanlända asylsökande en hälsoundersökning.

–  Landstingen har av olika skäl inte lyckats nå ut till alla nyanlända asylsökande med erbjudandet, säger Göran Stiernstedt, direktör på avdelningen för vård och omsorg på SKL, Sveriges kommuner och landsting, på organisationens hemsida.

Ett sådant skäl är att information om nya asylsökande från Migrationsverket till landstingen behöver förbättras. Under våren 2009 inleddes därför ett arbete som ska leda till att informationen snabbare och enklare kommer till landstingen.

– Det borde vara möjligt för betydligt fler att bli hälsoundersökta. Det är viktigt både utifrån smittskyddssynpunkt och för den enskilde individen, säger Göran Stiernstedt.

Socialstyrelsen arbetar nu med att se över sina föreskrifter för hälsoundersökningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida