Många faktorer avgör följder av hjärnskakning

2 mars 2007

Läkningen efter en hjärnskakning avgörs till stor del av psykologiska och sociala faktorer, enligt en avhandling av neurologen och psykiatern Anders Lundin vid Karolinska institutet i Stockholm. Han undersökte 122 personer med magnetkamera och datortomografi liksom med kognitiva test och intervjuer. Biokemiska markörer för hjärnskada studerades också.

Hans slutsats blir att det inte finns något direkt samband mellan hjärnskadans svårighet och risken för kroniska besvär. Avgörande är i stället samspelet mellan psykologisk sårbarhet före olyckan, symtomen på skallskada och stress efter olyckan samt psykosociala påfrestningar under läkningen.

Avhandlingens titel: Mild traumatic brain injury – clinical course and prognostic factors for postconcussional disorders.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida