Mildare sömntabletter halverar fallrisken

1 februari 2008

Äldre som använder sömnmedel med bensodiazipiner löper tre gånger högre risk att råka ut för fall och fallskador än normalt, visar en studie från Karolinska institutet i Stockholm. För dem som använde mildare former var risken 1, 4 gånger högre och för neuroleptika var den 1,9.
I 1 908 av de 2 343 fall och frakturer som analyserades var de drabbade kvinnor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida