Minoritetsbefolkningens hälsa ska bli bättre

Sveriges nationella minoriteter har sämre hälsa än resten av befolkningen, men hur mycket sämre vet man inte. Folkhälsoinstitutet har nu fått regeringens uppdrag att göra en kartläggning och föreslå förbättringar.

FN:s specialrapportör rörande hälsa, Paul Hunt, kritiserade i sin rapport i februari förra året regeringen bland annat för bristen på underlag om hälsan hos de omkring 500 000 människor i Sverige som tillhör de nationella minoriteterna.
Det vill säga romer, samer, sverigefinnar, tornedalingar och judar.

Data från 2002 visar att sverigefinnarna är överrepresenterade när det gäller fysisk och, framför allt, psykisk ohälsa.
Diskrimineringsombudsmannen har konstaterat att det är vanligt med diskriminering när det gäller samer och romer. Judar i Sverige är utsatta för direkt hot och detta påverkar enskildas fysiska och psykiska hälsa, konstaterar regeringen. Mellan 2003 och 2004 ökade polisanmälningarna mot brott med förmodat antisemitisk bakgrund med 44 procent.
Arbetet ska göras tillsammans med Socialstyrelsen, Delegationen för romska frågor och företrädare för de nationella minoriteterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida