Smittsamma sjukdomar

Antalet fall av tuberkulos minskar

Antalet fall av tuberkulos minskar
På lördag är det Världstuberkulosdagen. Arkivbild: Mostphotos

Under förra året minskade antalet rapporterade fall av tuberkulos med 27 procent jämfört med 2016. Även antalet smittade i landet minskade. 

Det visar ny statistik som Folkhälsomyndigheten ställt samman.

2017 rapporterades totalt 533 fall av tuberkulos i Sverige, jämfört med 734 fall året innan. 

Av de rapporterade fallen blev 75 smittade i Sverige, övriga utomlands.

Minskningen var väntad eftersom antalet människor som söker asyl i Sverige blivit väsentligt färre sedan 2015 då 835 fall rapporterades.

Tbc är fortfarande en vanlig sjukdom i många länder. Men Världshälsoorganisationen, WHO, räknar med att 53 miljoner människors liv räddades i världen mellan 2000 och 2016 tack vare tidig upptäckt och behandling av tuberkulos.

Det är de redan mest utsatta personerna i världen som oftast drabbas av tbc: flyktingar, fattiga och marginaliserade människor.

Fakta tuberkulos

  • Tuberkulos smittar via aerosol, små luftburna droppar, när en person som är sjuk hostar.
  • Det är främst personer i samma hushåll som riskerar att smittas, eftersom det i regel krävs nära och långvarig kontakt inomhus.
  • Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma, och smittsamheten försvinner snabbt vid behandling.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida