Mobilt kol-team förbättrar patienternas livskvalitet

Mobilt kol-team förbättrar patienternas livskvalitet

Ann Ekberg Jansson är verksamhetschef på Angereds närsjukhus.  Hon berättade om det mobila kol-teamet på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Angereds närsjukhus i nordöstra Göteborg är först i landet med ett mobilt kol-team som besöker patienter i hemmen. Den första utvärderingen visar att patienterna känner sig trygga och har fått högre livskvalitet.

24 november 2011

Hälften av invånarna i Angered i nordöstra Göteborg röker och andelen med kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, är ovanligt hög. För ett år sedan startade Angereds närsjukhus, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, ett mobilt kol-team. Nu har en första utvärdering av verksamheten gjorts.

Tryggt dygnet runt

– Tryggheten att kunna få prata med vårdpersonal dygnet runt är en sak som patienterna lyfter fram, säger Lotta Sjöstrand, en av sjuksköterskorna i teamet.

Utvärderingen visar att patienterna är trygga och upplever tillgången till vård som bra eller mycket bra. De upplever också en förbättrad livskvalitet.

Två tredjedelar av patienterna är kvinnor.  Medelåldern är 75 år. De flesta är födda i Sverige, eftersom de som inte behärskar språket känner sig otrygga med vårdformen.

Nonchaleras av vården

– Patientnöjdheten är stor. En anledning till det är nog att patienter med kol nonchaleras – både av övriga vården och av samhället.

Det sa Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef för vuxenspecialistcentrum på Angereds närsjukhus, när hon berättade om det mobila kol-teamet på Kvalitetsmässan i förra veckan.

Utan teamen skulle en mycket högre andel av patienterna tvingas vara kvar på sjukhus. Teamen, som leds av specialistsjuksköterskor, men där även arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare ingår, gör hembesök ett par gånger i veckan och har telefonkontakt med patienterna varannan dag. På helgerna tar sjukhuset över ansvaret.

Slipper ligga inne

Enligt Ann Ekberg Jansson passar vårdformen 20 till 30 procent av de patienter med kol som läggs in på sjukhus. Det kortar slutenvårdstiden för gruppen och är ekonomiskt neutralt.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att patienter ska kunna vårdas i hemmet:

  • Diagnosen ska vara säkerställd
  • Patienten ska vara positivt inställd till att vårdas hemma
  • Patienten ska vara svensktalande eller ha någon anhörig som kan tolka
  • Allvarliga komplikationer ska ha uteslutits.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida