Mobilt team screenar hemlösa för tbc i England

Uppsökande verksamhet kan bli aktuellt även i Sverige.

Efter flera fall av tuberkulos bland hemlösa och missbrukare i staden Canterburry i England har ett mobilt team av specialutbildade sjuksköterskor börjat med screening i en minibuss.

– Vi kom fram till att detta var bästa sättet att stoppa en potentiell spridning. Med röntgen på plats kan vi ge besked om aktiv sjukdom direkt. Med T spot blood testing (ett blodprov)  kan vi också hitta personer som har latent tbc, det vill säga är smittade men inte har symtom, säger teamchefen Marianne Stoneman till Nursing Times.

Inte så vanligt i Sverige

Enligt Jerker Jonsson, tuberkulos-expert på folkhälsomyndighetens avdelning för epidemiologi och hälsoekonomi, har Sverige inte haft så många fall av tbc bland hemlösa och missbrukare som man har i England. Frekvensen för tuberkulosfall i storstäder som London och Birmingham med många hemlösa och missbrukare är 50-60 per 100 000 och år mot genomsnittet för hela landet på 10-12.

Svårt att smittspåra

– Om det börjar dyka upp fall är uppsökande verksamhet av det här slaget något man kan överväga att ta till, men inte som generell rutin. Det är en känslig grupp som är svår att smittspåra.  Vi hade en sjuk hemlös i Stockholm för några år sedan. Under de två månader vi undersökte hade han delat rum med 30 andra på olika härbärgen, personer som han oftast inte visste namnet på, berättar Jerker Jonsson.  

Mobila team i Köpenhamn
 
Köpenhamn har haft många tuberkulosfall bland missbrukare och där har man bland annat haft mobila sjukvårdsteam som åkt ut till härbärgen för att fånga upp dem. Och för fem år sedan upptäcktes två svårt nedgångna hemlösa i Malmö med utvecklad och smittsam tuberkulos som de förmodligen hade fått i Köpenhamn.

Då användes bland annat ett mobilt röntgenteam från Lund. Över 100 personer, mestadels hemlösa eller personal på härbärgen röntgades. Ingen hade utvecklat sjukdomen, men bland de första hundratalet personer som screenades bedömdes ett tiotal bära på latent tbc efter att ha smittats i sitt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida