Motion ger sjuksköterskestudenter högre betyg

Ett pilotprojekt på sjuksköterskeutbildningen i danska SŸnderborg visar att motion ger bättre studieresultat. Nu vill man göra en större studie med Karolinska institutet.

30 november 2011

Löpning, gång och cykling. Tre timmar i veckan har studenterna på sjuksköterskeutbildningen i Sønderborg fått svettas lite extra. På köpet har de fått högre betyg.

Pilotprojektet pågår under hela 2011, men redan efter den första terminen visade det sig att studenterna hade klarat studierna betydligt bättre jämfört med tidigare årskullar. Resultaten är så intressanta att universitetet i Sønderborg vill söka EU-medel för att göra en större studie tillsammans med Karolinska institutet, KI, i Sverige.

Angela Rizzo är företagsläkare på KI:s studenthälsa och tycker att det danska projektet är mycket intressant.

— Det är otroligt spännande att man har kunnat avläsa resultat av fysisk träning direkt på betygen och det skulle vara roligt att göra ett liknande projekt här på KI, säger hon.

Angela Rizzo upplever att många studenter är stressade och har stort behov av både fysisk träning och olika former av stresshantering.

I det danska pilotprojektet började man med att mäta sjuksköterskestudenternas längd, vikt, bmi, blodtryck, fettprocent och kondition. Tre gånger i veckan har de sedan en timmes schemalagd träning där de får välja mellan olika motionstyper. Motionstimmarna är inte obligatoriska, men de studerande uppmuntras att delta, vilket de flesta också har gjort.

Vid en utvärdering efter ett halvår sågs inga större fysiska förändringar när det gällde bmi och konditionstal, däremot hade studenterna bättre betyg och det var något färre som hoppade av studierna jämfört med tidigare år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida