Psykiatri

Motion lindrar symtomen vid schizofreni

Motion lindrar symtomen vid schizofreni
Fysisk motion kan förbättra de kognitiva funktionerna hos patienter med schizofreni, visar ny studie.

Fysisk träning kan enligt en ny brittisk studie märkbart förbättra den kognitiva förmågan hos patienter med schizofreni.

17 augusti 2016

Genom att kombinera data från tio olika studier och totalt 385 patienter med schizofreni har forskare vid universitetet i Manchester i England konstaterat att tolv veckors regelbunden fysisk träning på exempelvis ett löpband eller en motionscykel signifikant förbättrar patienternas mentala funktioner.

De läkemedel som används vid schizofreni kan minska symtom som hallucinationer och vanföreställningar. Men även med medicinering besväras många patienter av svåra kognitiva handikapp i form av dåligt minne, svårigheter att tolka information och koncentrationssvårigheter.

Den aktuella studien visar att fysisk träning i kombination med läkemedelsbehandling väsentligt förbättrade patienternas kognitiva funktioner i jämförelse med dem som endast medicinerades.

Det som förbättrades mest var förmågan att fungera i olika sociala sammanhang, att hålla kvar uppmärksamheten och ”arbetsminnet”, det vill säga hur mycket information som de kunde hantera på en och samma gång.

Studien visar också att ju mer patienterna motionerade desto mer förbättrades deras kognitiva förmåga.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida