Könsidentitet

Ny lag ger ersättning till tvångssteriliserade

Ny lag ger ersättning till tvångssteriliserade
Nya lagen träder i kraft den 1 maj. Läs mer om könsidentitet i Vårdfokus tema. Illustration: Sofie Marklund

Personer som tvingades att sterilisera sig för att få genomgå könsbekräftande behandling kommer att få ersättning av staten. Den 1 maj trädde en ny lag i kraft.

Sverige ansågs bryta mot FN:s mänskliga rättigheter genom lagen som tvingade personer att sterilisera sig för att få gå igenom en könsbekräftande behandling. Den togs bort först 2013 och i dag markerar regering och riksdag sitt avstånd mot tvångssteriliseringen genom att bevilja de drabbade ekonomisk ersättning.

Från den 1 maj gäller en ny lag som innebär att personer som utsattes under åren 1972 till 2013 beviljas ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Man uppskattar att det kan gälla omkring 900 personer.

– Vi talar om en lång tidsperiod och många kan vara svåra att nå. Men Kammarkollegiet ska göra allt som står i vår makt för att nå så många som möjligt som har rätt till ersättning, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.

En markant ökning

Under de senaste åren har antalet personer som vill utreda sin könsidentitet ökat markant i hela landet. Enligt Malin Indremo, psykolog vid könsdysforiteamet vid bup på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har deras könsutredningar av personer som är under 16 år nästan tredubblats de två senaste åren.

Ökningen diskuteras bland forskare och en av förklaringarna som förts fram är det borttagna steriliseringstvånget. Men Malin Indremo tror att det är mer sammansatt än så.

– Ökningen av remisser om könsdysfori är ungefär densamma i Sverige som i våra grannländer och i stora delar av Västeuropa, trots att lagstiftningen ser olika ut och har förändrats på samma sätt, säger hon.

I det senaste numret av Vårdfokus har vi ett tema om könsidentitet; om köerna till utredningsteamen, om vårdens bemötande och för mycket frågande. ”Fråga dig varför du vill veta. Är det för patientens skull eller för att stilla din egen nyfikenhet?”, säger sjuksköterskan Ylvar Emanuelsson, en av dem som vill öppna en klinik tillsammans med vårdutbildade med egen erfarenhet av transvården.

Läs mer i Vårdfokus tema: Han, hen, hon, den

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida