regeringsbeslut

Ny lag ger fler missbrukare möjlighet till sprututbyte

Ny lag ger fler missbrukare möjlighet till sprututbyte
Regeringen vill minska smittspridning och öka antalet sprututbytesmottagningar i landet. Arkivbild: Colourbox

I dag presenterade regeringen lagförslaget som ska underlätta för landstingen att öppna fler mottagningar för sprututbyte. "Äntligen", säger sjuksköterskan Elin Holmén som ser hur sprututbytesprogram förhindrar smittspridning och räddar livet på narkotikamissbrukare. 

29 september 2016

I dag presenterade sjukvårdsminister Gabriel Wikström lagförslaget om sprututbyte. Ett viktigt mål för regeringen är att göra verksamheten mer tillgänglig.

– Flera landsting har anmält intresse och är redo att köra igång med sprututbytesverksamhet. Vi vill utöka programmen och ta bort de hinder som finns, sa Gabriel Wikström när han presenterade förslaget.

Möjligheten att öppna sprututbytesmottagningar har funnits länge, men ännu finns bara nio mottagningar i hela landet. I Lund och Malmö startade man redan på 1980-talet. Stockholm fick sin första mottagning för tre och ett halvt år sedan. Elin Holmén är en av sjuksköterskorna som arbetar där.

– För oss som jobbar här är det svårt att förstå att det skulle finnas hinder mot att öppna fler mottagningar. Våra patienter är samhällets mest utsatta – ofta hemlösa och redan smittade av hepatit C eller av hiv. Vi hjälper dem till ett liv med bättre hälsa och förhindrar att fler utsätts för smitta, säger hon.

Låter landstingen bestämma

Ett av hindren för att öppna fler mottagningar har varit kravet på en överenskommelse mellan kommuner och landsting. Enligt förslaget tas det bort och landstingen ges full bestämmanderätt över sprututbytesverksamheten.

Det tycker Elin Holmén är bra.

– Vart skulle våra patienter ta vägen om de inte kunde komma hit. Det är en förenklad syn på beroende om man tror att en missbrukare avstår från drogen för att det inte finns en ren nål. De fortsätter och utsätter sig för stora risker. Här kan vi få kontakt och motivera till vård, säger hon.

Elin Holmén

Till mottagningen i Stockholm, som ligger på Sankt Görans sjukhus, kommer ungefär 100 missbrukare varje dag. Verksamheten håller på att växa ur sina lokaler och personalen hoppas att det nya lagförslaget innebär att de får utöka den.

– Vi skulle vilja finnas på fler håll i Stockholms län och gärna ha en mobil verksamhet så att vi kan finnas där vi behövs. Vi hoppas också att det nya förslaget innebär fler mottagningar. I dag finns det ingen norr om Stockholms län, säger Elin Holmén.

Vill nå fler unga

Sänkt åldersgräns från 20 till 18 år är ett annat förslag i propositionen.

– Studier har visat att medianåldern för att börja injicera narkotika är 18 till 19 år och att 30 procent börjar före 18 års ålder. Genom att sänka åldersgränsen fångar vi upp fler personer som riskerar att hamna i tungt missbruk, sa Gabriel Wikström.

Det kritiserade förslaget om ett bosättningskrav finns däremot kvar, trots att Gabriel Wikström ser problem med det.

– Vi kommer att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera om kravet påverkar vård och behandling.

Målet är att propositionen blir en lag som träder i kraft den 1 mars 2017.

Förhindrar smitta

Enligt Folkhälsmyndigheten smittas cirka 800 personer i Sverige med hepatit C via injektionsnålar varje år. Sprututbytesprogrammen förhindrar spridning av smittsamma sjukdomar och rekommenderas av myndigheter både i Sverige och internationellt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida