Folkhälsa

Mödrars rökning kan påverka barnets dna

Mödrars rökning kan påverka barnets dna
Förändrat dna hos barnet kan läggas till alla övriga risker med att röka under graviditet. Arkivbild: Colourbox

En stor internationell studie visar att rökning under graviditet kan förändra barnets arvsmassa. Det skulle kunna ligga bakom sjukdomar som astma och allergi.

1 april 2016

Riskerna med att röka under graviditeten är många och nu visar en ny studie att rökning dessutom kan förändra barnets gener. Dagens Nyheter skriver i dag om den internationella studien på fler än 6 600 barn där forskarna har undersökt hur miljöfaktorer kan påverka cellernas arvsmassa och genuttryck.

Det är gener förknippade med astma, cancer och neuropsykiatriska sjukdomar som är starkast kopplade till rökning under graviditeten. Flera av generna har också en stark koppling till de negativa effekter rökning ger hos vuxna, berättar forskaren Erik Melén för tidningen.

– Fostret utsätts delvis för samma effekter som en vuxen rökare, säger han.

Ingen tillfällig förändring

Studier av barn i åttaårsåldern som ingår i den svenska Bamse-studien visar också att genförändringen inte är tillfällig. I Bamse-studien följer forskarna sedan 1994 barn för att se hur astma och allergi utvecklas. Vid nästa uppföljning kommer de yngsta deltagarna att vara 22 år och planerna är att då undersöka om deras dna fortfarande är förändrat.

Sedan tidigare är det känt att risken för astma hos barnet ökar med en rökande mormor eller farmor – oberoende om föräldarna röker. Forskarna tror att förändringen av dna kan vara en förklaring till att negativa effekter av miljöfaktorer kan ärvas över generationer.

Nästa steg är att ta reda på om de kemiska förändringarna av dna ligger bakom utveckling av sjukdomar som astma och allergi. Forskarnas förhoppning är att kunna bidra till utvecklingen av nya läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida