…och det gör även KBT

29 oktober 2009

Patienter som har haft en hjärtinfarkt och sedan fått hjälp med stresshantering i form av kognitiv beteendeterapi, KBT, löper en betydligt mindre risk att återinsjukna i hjärtinfarkt eller annan hjärt-kärlsjukdom än om de inte erbjudits terapi, visar en avhandling vid Uppsala universitet. De patienter som fått KBT var dessutom mer optimistiska inför framtiden jämfört med kontrollgruppen.

Sök på: Gulliksson + KBT för att läsa hela avhandlingen.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida