Ofarliga magnetfält?

1 september 2009

Om magnetfält orsakar cancer kan dagens forskning inte ge ett säkert och entydigt svar på. Däremot konstaterar Världshälsoorganisationen, WHO, att det finns ett samband mellan magnetfält och barnleukemi och bedömer därför magnetfält som »möjligen cancerframkallande«.?

Detta, och mycket mer, om hur olika typer av magnetfält påverkar hälsan finns att läsa i broschyren Magnetfält och hälsorisker som ges ut av Socialstyrelsen och fyra andra myndigheter.?

Läs hela broschyren på: www.socialstyrelsen.se.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida