Ökad kunskap ska minska antalet självmord

Riksföreningen för psykiatrisjuksköterskor välkomnar de uppdrag för att minska antalet självmord som regeringen har gett Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

– De verkar genomtänkta och preciserade. Det är trevligt att se att regeringen äntligen verkar göra något, kommenterar Richard Brodd, psykiatrisjuksköterska och ordförande i Psykiatriska riksföreningen.

Suicidprevention är en prioriterad fråga i folkhälsopropositionen och regeringens vision är att ingen ska behöva ta sitt liv. Självmord går i många fall att förebygga men det behövs en första hjälpen-utbildning för psykisk ohälsa, anser regeringen.

Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial som ska öka befolkningens kunskap om självmord och kunskap om metoder i hur man ger första hjälpen till den som mår dåligt.

Rapportering senast första juni 

Socialstyrelsen ska också föreslå hur kunskap och information ska spridas inom hälso- och sjukvården i samverkan med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) och Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP). Till den delen av uppdraget tas en miljon kronor av de 115 extra miljoner som regeringen satsar i folkhälsopropositionen.

Samtidigt har Folkhälsoinstitutet fått i uppdrag att i samverkan med NASP och Myndigheten för skolutveckling ta fram ett informationsmaterial om hur man kan förebygga självmordsförsök och självmord bland skolelever och hur materialet kan spridas till lärare och annan skolpersonal. Det uppdraget ska redovisas senast första juni nästa år.

”Implementeringsdelen är viktigast”

Dessutom ska Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen tillsammans ta fram förslag på utbildningsinsatser för att höja kompetensen i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik, liksom förslag på en strategi för genomförande. Det uppdraget ska vara klart vid årsskiftet.

– Viktigast är att förslaget om kompetenshöjning på vård och omhändertagande också innehåller en implementeringsdel. Vi får se om Socialstyrelsen hör av sig till oss när det gäller utbildningsuppdraget, säger Richard Brodd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida