Ökad rörelseförmåga med dataspel

2 november 2007

Strokepatienter som spelar dataspel, så kallade serious games, får bättre rörelseförmåga och koordination. Det visar arbetsterapeuten Jurgen Broeren i sin avhandling. Tanken med att träna med hjälp av dator är att patienten ska kunna göra det när som helst och även i hemmet. Eftersom patienterna, som var mellan 49 och 85 år, tyckte att det var roligt att spela dataspel tror Jurgen Broeren att de kommer att fortsätta med sin träning även efter hemkomsten.

Patientens förmågor kan också mätas på ett mer tillförlitligt sätt med datorn än med traditionella metoder – som alltid har ett inslag av subjektiv bedömning.
Läs avhandlingen på www.sahlgrenska.gu.se, klicka på forskning och doktorsavhandlingar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida