Ökad suicidrisk hos barn som mister förälder i självmord

Barn och ungdomar som förlorar en förälder riskerar att själva få psykiska besvär senare i livet. Särskilt om dödorsaken var självmord.

Barn till föräldrar som har begått självmord löper nästan dubbelt så hög risk att själva begå självmord. Motsvarande risk finns inte hos dem vars förälder har dött av andra orsaker.

Om förälderns självmord sker när barnet är litet eller tidigt i tonåren är risken trefaldigad. Om det däremot sker när barnet är vuxet, 18-25 år, går det inte att fastställa någon ökad risk.

Det visar en ny studie som har gjorts i samarbete mellan Karolinska institutet i Stockholm och det amerikanska universitetet John Hopkins. Med hjälp av nationella register över den svenska befolkningen har 40 000 personer vars ena förälder har dött genom olycksfall eller självmord jämförts med 400 000 personer vars förälder har dött av naturliga orsaker.

Stödinsatser är viktiga

– Studien visar på vikten av särskilda stödinsatser till familjer som har drabbats av självmord, vilket kan få stor betydelse för att förhindra framtida psykisk ohälsa hos dessa personer, säger Bo Runesson, professor i klinisk neurovetenskap, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida