Omega 3-tillskott kan hämma immunförsvaret

2 oktober 2009

Flera välgjorda försöksdjursstudier talar samstämmigt för att omega 3-tillskott försämrar immunförsvaret mot influensa­virus. Dess-utom talar studier på män-niskor för att den antiviralaimmuniteten försämras av de populära kosttillskotten. Läkarna bör därför avråda sina patienter från att ta kosttillskott. ?

Det skriver Magnus Lindskog, medicine doktor på enheten för klinisk farmakologi vid Uppsala universitet, i senaste numret av Läkartidningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida