ORTOPEDI. Ska rökstopp bli ett krav före operation?

Frågan om rökstopp diskuterades under ortopediveckan i augusti. Vid Norrlands universitetssjukhus har det redan införts.

1 september 2009

RÖKAVVÄNJNING Totalt rökstopp – annars ingen operation. Det kravet ställs i dag på patienter vid Norrlands universitetssjukhus.?

– Beslutet väckte en hel del uppseende när vi tog det i början av året. Det var många politiker och andra som tyckte att det var kränkande mot patienten, säger professor Olle Svensson vid ortopediska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. ??

Beslutet grundar sig, enligt Olle Svensson, på stora och välgjorda studier som har visat att om man slutar röka två månader före och håller upp två månader efter operationen halveras risken för komplikationer. ?

– I princip görs inga undantag utan alla rökare skickas på rökavvänjning. Vi har haft några enstaka patienter som har vägrat och i något fall har vi då inte opererat. Men om det är en svårt sjuk patient som inte har något annat kvar i livet än Camel utan filter så kan vi naturligtvis göra undantag, säger han. ?Hittills har ingen annan klinik följt Umeås exempel. Men Svensk ortopedisk förening driver frågan och vill av patientsäkerhetsskäl ha riktlinjer som liknar dem i Umeå.?

Det har gjorts randomiserade studier som visar att framför allt komplikationer med sårläkning minskar. För en rökare är risken cirka 20 procent medan risken för den som gör ett rökuppehåll är mellan 5 och 10 procent.??

Det är också väl känt att det tar betydligt längre tid för ett ben att läka hos en rökare jämfört med en ickerökare. Benläkningen kan till och med stanna upp helt och hållet. ?

Om det räcker med att göra ett rökuppehåll för att förbättra läkningsprocessen är dock inte vetenskapligt bevisat ännu.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida