Överviktiga 20-åringar var sällan feta som barn, visar studie

Överviktiga 20-åringar var sällan överviktiga som barn. Det visar en studie som Hälsohögskolan i Jönköping gjort tillsammans med Sahlgrenska akademin i Göteborg.

I studien tittade forskarna på sambandet mellan övervikt vid 20 års ålder i relation till födelsevikt och viktutveckling under barndomen. 671 barn i Jönköpings län ingick i studien.

Resultatet visade att en fjärdedel hade övervikt eller fetma vid 20 års ålder – men många av dem hade normal födelsevikt och vikt vid 5,5 års ålder. Hälften av de överviktiga 20-åringarna hade övervikt när de var 15 år.

Inget samband med födelsevikt

Av de barn som var överviktiga vid 5,5 års ålder var 60 procent  fortfarande det vid 20 års ålder. För de unga som var överviktiga vid 15-års ålder var 79 procent det när de hunnit bli 20.

Studien hittade inget samband mellan födelsevikt och övervikt längre fram i livet.

Kronisk sjukdom

Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och har klassats som en kronisk sjukdom är Världshälsoorganisationen, WHO.

Övervikt i unga år är farligt eftersom det hänger ihop med hälsorisker längre fram i livet, som diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida