Passiv rökning skadar vid cystisk fibros

2 april 2008

Forskare vid Johns Hopkins University i USA har hittat det första genetiska beviset för att passiv rökning kan försämra lungkapaciteten hos människor med cystisk fibros. Passiv rökning bidrar normalt till en tioprocentig minskning av lungfunktionen hos dem med cystisk fibros. Men hos dem med en speciell genvariation kan den negativa effekten på lungorna fördubblas.

Journal of American Medical Association 2008;299(4):417-424.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida