Patienter har övertro på förebyggande läkemedelsbehandling

En avhandling om hur patienter ser på nyttan och effekten av statinbehandling visar att de ofta har en för hög tilltro till behandlingseffekten.

Statiner är en vanlig blodfettssänkande läkemedelsbehandling som används av omkring 800 000 svenskar. Behandlingen syftar till att förebygga kranskärlssjukdom hos personer som har förhöjd risk att utveckla en sådan.

Effekten av statinbehandling är dokumenterad i kliniska studier på gruppnivå men det går inte att i förväg veta om en enskild patient kommer att få nytta av behandlingen. Nu har läkaren Per Lytsy undersökt vilka förväntningar behandlade patienter har. Det visar sig att patienterna oftast har för hög tilltro till de förebyggande effekterna jämfört med de resultat som rapporterats från kliniska studier.

– Patienternas övertro på behandlingseffekt visar på en pedagogisk utmaning i den kliniska situationen. Det är förstås bra att patienter har en hög tilltro till den behandling de får, men patienters förståelse av sin behandling bör inte bygga på en missuppfattning, säger Per Lytsy.

Han försvarar sin avhandling Power of the Pill: Views abaout Cardiovascular risk and Risk-reducing Effect of Statins på Uppsala universitet i morgon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida