Patientperspektiv

Personal glömmer att ta tillvara patienternas kunskap

Personal glömmer att ta tillvara patienternas kunskap
Personlig kontakt, att bli lyssnad på och sedd som en partner i vården är viktigt enligt patientorganisationens undersökning. Arkivbild: Mostphotos

Bara hälften av medlemmarna som svarat på patientorganisationen HjärtLungs undersökning om mötet med vården anser att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

15 juni 2018

Vården ska vara personcentrerad och patienten ska ses som en partner, det anser Vårdförbundet och många andra. Men när patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung i en attitydmätning frågar sina medlemmar visar svaren att bara hälften tycker att vården tillvaratar deras kunskaper och erfarenheter.

Undersökningen som patientorganisationen har gjort har skickats ut till över 9 000 medlemmar och har bevarats av 3 535. Medlemmarna har, i varierande grad, fått instämma i påståenden som: ”Det är viktigt för mig med en fast vårdkontakt” och ”Jag upplever att vården tar tillvara mina kunskaper och erfarenheter av min sjukdom”.

Viktigt med personlig kunskap

Förutom att många inte anser sig bli sedda som en partner i vården visar undersökningen också att nio av tio tycker det är viktigt att den de möter i vården har personlig kunskap om dem som patienter.

Var tredje svarar att de får upprepa sin sjukdomshistoria vid kontakt med vården. Bara fyra av tio anser att vårdens rutiner för uppföljning och tillsyn är tillräckliga för att garantera patientsäkerheten.

– Det här är bilden av en sjukvård som inte tar vara på patienternas kunskap och erfarenhet fullt ut. Vår uppfattning är att vägen mot en mer kostnadseffektiv, inkluderande och trygg vård går genom personcentrerad vård där personalen ser personen i patienten och tar tillvara hennes eller hans kompetens och erfarenheter, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung, i ett pressmeddelande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida